GẠCH XÂY DỰNG

Gạch không trát 2 lỗ sẫm
-4%

Gạch không trát 2 lỗ sẫm

6,000₫ / viên
GẠCH CỘT
-16%

GẠCH CỘT

900₫ / viên
GẠCH MÓNG 19x19x39
-12%

GẠCH MÓNG 19x19x39

6,500₫ / viên
GẠCH KHÔNG NUNG 4 LỖ
-33%

GẠCH KHÔNG NUNG 4 LỖ

900₫ / viên
Gạch đặc cốt liệu
-2%

Gạch đặc cốt liệu

750₫ / viên
Gạch đặc Tuynel
-2%

Gạch đặc Tuynel

950₫ / viên
Gạch đặc không trát sẫm
-4%

Gạch đặc không trát sẫm

6,000₫ / viên
Gạch 2 lỗ không trát
-16%

Gạch 2 lỗ không trát

900₫ / viên
Gạch Tuynel 2 lỗ
-1%

Gạch Tuynel 2 lỗ

900₫ / viên
0358.411.268